ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen worden gedaan van de toestand van patiënten met het oog op evaluatie en eventuele bijsturing van de behandeling. Dit gebeurt middels het afnemen van één of meerdere vragenlijsten.

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-professional verplicht ROM-data aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Vanzelfsprekend worden je ROM-gegevens geanonimiseerd, dus zonder je naam, adresgegevens en geboortedatum, aangeleverd zodat de gegevens niet naar jou te herleiden zijn.

Ook mijn praktijk zal dus door iedere cliënt bij aanvang en beëindiging van de behandeling een vragenlijst laten invullen. In sommige gevallen kan een tussentijdse meting nodig zijn.

Mocht je hier ernstig bezwaar tegen hebben, laat me dit dan alsjeblieft weten.  


Gegevensaanlevering NZa

Ik ben tevens verplicht om op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) om gegevens uit de HONOS+ vragenlijst van waaruit de zorgvraagtypering wordt bepaald, aan te leveren aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Mocht je hier ernstig bezwaar tegen hebben, dan is het mogelijk om een privacyverklaring te ondertekenen.