Welkom!Ik ben Rosanne Burger, Psycholoog en BIG-geregistreerd Psychotherapeut.          


Je kunt bij mij terecht met een verwijzing voor de Basis Generalistische GGZ of de Gespecialiseerde GGZ en zowel voor individuele therapie als voor EFT relatietherapie.

Wil je je aanmelden? Doe dit dan via de knop "aanmelden en wachttijd". 


Coronavirus:

In de praktijk worden de actuele richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid/RIVM gehanteerd. Dit betekent dat van je verwacht wordt dat je je afspraak zo tijdig mogelijk afzegt als je verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Als het past, kunnen we de sessie dan laten doorgaan middels beeldbellen.

De Coronabeleidsregels van de praktijk zijn vastgelegd in een protocol dat iedere cliënt via de email ontvangt. Iedereen dient zich hieraan volledig te houden.


Ik werk vanuit 2 centraal liggende locaties in Utrecht. 

Ik behandel o.a. de volgende psychische klachten:

 •  Stemmingsproblemen (somberheid, stemmingswisselingen, depressie)
 • Angstklachten (piekeren, buitensporig veel zorgen maken, paniek en trauma-gerelateerde   angsten)
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • PTSS/trauma klachten
 • Studieproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • (Partner-)relatieproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Eetproblemen (mits niet te ernstig/levensbedreigend)
 • Overbelastingsklachten
 • Verwerkingsproblemen

Wanneer er sprake is van ernstige suïcidaliteit, verslaving, ernstige eetproblemen of psychotische klachten, kan je niet bij mij terecht. In deze gevallen is behandeling in een GGZ instelling met crisisdienst meer passend.

Mijn manier van werken is integratief, wat inhoudt dat ik uit verschillende theoretische modellen put om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw problematiek.

Ik maak graag gebruik van technieken uit de Affectfobietherapie, Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Ik kijk met een ‘systemische bril’ en betrek belangrijke anderen bij je behandeling als dit wenselijk is.

Bij partner-relatieproblematiek werk ik volgens het EFT-model (Emotionally Focused Therapy).

Om de kwaliteit van mijn beroepsuitoefening te kunnen blijven waarborgen, neem ik deel aan verplichte intervisie en supervisie. Hiervoor is noodzakelijk om regelmatig video/audiomateriaal te kunnen tonen. Het kan dus zo zijn dat ik van (een deel van de) sessies een opname maak. Vanzelfsprekend worden de beelden uitsluitend getoond aan collega's met een strikt beroepsgeheim en wordt je naam niet bekend gemaakt.