Psychotherapiepraktijk Rosanne Burger


Mauritsstraat 100

3583 HW Utrecht


www.burgerpsychotherapie.nl


Email: info@burgerpsychotherapie.nl

Tel.: 06 44211481 (voicemail)


Werkdagen:

Dinsdag, donderdag, vrijdag

HONOS+ vragenlijst


Om na de diagnostiek gesprekken te kunnen overgaan op behandeling ben ik verplicht de HONOS+ vragenlijst over jouw problematiek in te vullen. Op deze manier wordt de zorgzwaarte bepaald (zorgzwaartetypering) en de NZa verzamelt deze gegevens voor onderzoek.


Gegevensaanlevering NZa


Ik ben verplicht om op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) om gegevens uit de HONOS+ vragenlijst van waaruit de zorgvraagtypering wordt bepaald, aan te leveren aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan is het mogelijk om een privacyverklaring te ondertekenen. Middels het ondertekenen van een privacyverklaring zorg je er tegelijkertijd voor dat er geen diagnose informatie op je facturen komt.